041Verwijzing

Voor het eerste consult en de vervolgbehandelingen is géén verwijzing van de huisarts nodig. Osteopaten hebben een opleiding gevolgd waarin veiligheidsprocedures voorop staan. Dat wil zeggen: mocht er na het onderzoek blijken dat er gespecialiseerd onderzoek nodig is, dan verwijst hij u door naar de huisarts.

Eerste consult

Vraaggesprek

Tijdens het eerste consult zullen wij een gesprek met u hebben over o.a. uw lichamelijke klacht, doorgemaakte ziektegeschiedenis, eventuele operaties, voeding en leefgewoonten. Deze informatie zal ons een eerste indruk geven van de eventuele primaire oorzaak van de klacht.

Onderzoek

Na het gesprek onderzoeken wij het gehele lichaam en of er bewegingsbeperkingen aanwezig zijn in botten, spieren, organen en andere weefsels. Dit onderzoek wordt manueel uitgevoerd, dus zonder apparatuur. Vervolgens bespreken we de gevonden stoornissen in relatie tot uw klachten. Daarna wordt een behandelingsplan opgesteld, zodat we uw klachten kunnen verhelpen of reduceren.

Vervolgbehandelingen

De behandeling is erop gericht om de bewegingsbeperkingen en/of spanningsvelden te verhelpen.We passen verschillende behandeltechnieken toe zoals mobilisaties om bewegingsstoornissen te verhelpen of te reduceren.

Lichaamssystemen

De behandeltechnieken worden toegepast op drie belangrijke systemen in het lichaam:

Pariëtale systeem:

  • gewrichten en spieren van armen en benen,

Viscerale systeem:

  • inwendige organen van keel, borst- en buikholte, bloedvaten en lymfestelsel,

Craniosacrale systeem:

  • schedel, wervelkanaal, heiligbeen, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie.

Behandeltechnieken

De verschillende behandeltechnieken die wij kunnen toepassen zijn:

Na de behandeling

Na de behandeling dient het lichaam de tijd en de kans te krijgen om zichzelf te kunnen herstellen. Door de behandeling zijn er bewegingsveranderingen in gang gezet. Het is dus goed mogelijk dat de klachten na de behandeling in eerste instantie toenemen. De duur hiervan is meestal 3 tot 4 dagen. Het lichaam past zich dan aan de nieuwe situatie aan, wat gepaard kan gaan met napijn. Goed water drinken na de behandeling (2 liter per dag) is dan ook ons advies.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen hangt geheel af van uw klachten. Over het algemeen vinden er zo’n 4 á 5 behandelingen plaats. Mocht dit géén of niet het beoogde resultaat opleveren, dan wordt er naar alternatieven gezocht. Dit kan aanvullend onderzoek zijn of doorverwijzing naar andere disciplines.

Orgaanmobilisaties:

  • Om de doorbloeding en beweeglijkheid van de organen te bevorderen waardoor o.a. afvalstoffen weer beter worden afgevoerd en verklevingen losgemaakt worden,

Manipulaties en mobilisaties:

  • Om de wervelkolom en de gewrichten los te maken,

Cranio sacrale technieken:

  • Om de botdelen van de schedel en het heiligbeen weer goed in balans te brengen en de hersenvliezen te ontspannen.