023Heeft u nog vragen omtrent de behandelingen of onze werkwijze, aarzel dan niet om mij te contacteren via mail of telefonisch.
Behandeling gebeurt enkel na afspraak. U kan altijd telefonisch een afspraak vastleggen. Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan tijdig te verwittigen. Niet afgemelde afspraken kunnen in rekening gebracht worden.
De meeste ziekenfondsen bieden een gedeeltelijke terugbetaling voor osteopathie van 10€ voor 5 behandelingen. Voor specifieke info neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

Een behandeling kost 63€ per afspraak en wordt onmiddellijk afgerekend. Dit kan cash, via uw bank-app of via payconiq.

Online een afspraak maken : Online afspraak maken

Verder kan u via deze link een bestelling plaatsen met 5% korting bij Energetica natura. Deze firma bied u voedingssupplementen van hoogwaardige kwaliteit.

Met vriendelijke groeten

Robin Tielen
Broederspad 5
3550 Heusden – Zolder (Bolderberg)

Tel Robin: 0479 82 48 14
info@osteopathietielen.be

AVG: GDPR

Osteopathie Tielen, (”Ik”) gevestigd in Bolderberg, Belgie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Osteopathie Tielen acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik uw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Osteopathie Tielen aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met mij delen. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer je mij een e-mail of een ander bericht verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op  beveiligde servers van Osteopathie Tielen of die van een derde partij (crossuite). Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze praktijk onderdeel kan zijn van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Gronden voor de verwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Osteopathie Tielen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Ik verzamel uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als u dat wilt, kunt u direct contact met mij opnemen. Ik zorg ervoor dat ik u een kopie bezorg van de gegevens die ik over u verwerk. Mogelijk moet ik uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Indien u gelooft dat de verstrekte informatie die ik over u verwerk niet juist is, dan kunt u contact met me opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat ik uw informatie verwijder, dan kunt u mij op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met me opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met derden

Ik zal uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Aanpassen / uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of u zich uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij op nemen. Zie contactgegevens onder link ‘Afspraak maken‘.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Ik wil u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn website gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Ik zorg ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb  onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Ik -en mogelijk daarbij mijn werknemer- ben verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Als u vragen heeft over informatie die Osteopathie Tielen op of via zijn website verzamelt, dan kunt u contact opnemen met Osteopathie Tielen. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. Ik kan niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Ik adviseer u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.